PP 9413G

PP 9413G

  • Chỉ số nóng chảy (MI:): 30.0
  • Nhóm VTHH: PP Yarn
  • Nhà sản xuất: SUMITOMO
  • Xuất xứ: Singapore
  • Công dụng: Tráng màng