LLDPE Q2018N

LLDPE Q2018N

  • Chỉ số nóng chảy (MI:): 2.0 – Không phụ gia
  • Nhóm VTHH: LLDPE FILM
  • Nhà sản xuất: QATOFIN
  • Xuất xứ: Qatar
  • Công dụng: Tráng màng, Hàng gia dụng