LLDPE Q1018N

LLDPE Q1018N

  • Thương hiệu: LOTRENE
  • Nhà sản xuất: MUNTAJAT
  • Nguồn gốc xuất xứ: QATAR
  • Chỉ số chảy (MI): 1
  • Công dụng: sản xuất các loại bao bì đóng gói tiêu dùng, nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, vệ sinh như màng co, màng lót, túi đóng gói liên hồi (FFS bags), túi đựng vật nặng, màng lót cống rảnh, túi đựng rác, màng phủ nông nghiệp,…