LLDPE 7050KW

LLDPE 7050KW

  • Chỉ số nóng chảy (MI:): 2.0
  • Nhóm VTHH: LLDPE FILM
  • Nhà sản xuất: EQUATE
  • Xuất xứ: Cô Oét
  • Công dụng: Túi đựng thực phẩm