LLDPE 20200FE

LLDPE 20200FE

  • 2.0
  • LLDPE FILM
  • Sibur
  • Nga
  • Công dụng: túi đựng thực phẩm đông lạnh, màng cán và ép đùn, túi đựng và đựng rác, lớp lót công nghiệp