LDPE HP4024WN

LDPE HP4024WN

  • Chỉ số nóng chảy (MI:): 4.0′
  • Nhóm VTHH: LDPE FILM
  • Nhà sản xuất: SABIC
  • Xuất xứ: Ả Rập
  • Công dụng: Tráng màng