LDPE FT6230

LDPE FT6230

  • Chỉ số MI: 2.0
  • Công dụng sản xuất: Màng mỏng, màng kỹ thuật và màng đóng gói,…