LDPE 1925AS

LDPE 1925AS

  • Chỉ số nóng chảy (MI:): 1.9 – Food
  • Nhóm VTHH: LDPE FILM
  • Nhà sản xuất: TASNEE
  • Xuất xứ: Ả Rập
  • Công dụng: Tráng màng
  • Mã thay thế: LDPE 2427H, LDPE 2426H