HDPE HD10500 FE

HDPE HD10500 FE

Nhà sản xuất: SIBUR
Xuất xứ: Nga