HDPE B5403 Sabic

HDPE B5403 Sabic

  • Thương hiệu: SABIC
  • Nhà sản xuất: SABIC
  • Nguồn gốc xuất xứ: Ả rập Xê út
  • Chỉ số chảy (MI): 2.6
  • Công dụng: sản xuất can nhựa, thùng phuy nhựa, thùng nhựa đựng hàng hóa nguy hiểm, thùng nhựa mở nắp ở trên, có thể sử dụng cho làm thùng đựng thực phẩm,…