HDPE 5000S

HDPE 5000S

  • HDPE 5000S
  • Chỉ số MI: 0.8
  • Xuất xứ: Thái Lan
  • Hãng sản xuất: PTT
  • Công dụng sản xuất: Lưới đánh cá, dây thừng,…