LLDPE 21HN

LLDPE 21HN

– Chỉ số MI: 2

– Xuất xứ: Ả Rập Xê Út

– Hãng sản xuất: SPDC

– Ứng dụng: dùng thổi túi, sản xuất các loại màng,….