LLDPE 2122BS

LLDPE 2122BS

– Chỉ số MI: 2

– Xuất xứ: Ả Rập Xê Út

– Hãng sản xuất: Aramco

– Ứng dụng: sản xuất các loại màng,….