LDPE 260GG

LDPE 260GG

– Chỉ số MI: 5

– Xuất xứ: Malayxia

– Hãng sản xuất: Titan

– Ứng dụng: các loại màng, túi,..