LDPE 2427K

LDPE 2427K

– Chỉ số MI: 4

– Xuất xứ: Ả Rập Xê Út

– Hãng sản xuất: Basel

– Ứng dụng: các loại màng,…