LDPE 2426K

LDPE 2426K

– Chỉ số MI: 4.0

– Xuất xứ: Thái Lan

– Hãng sản xuất: PTT

– Ứng dụng: sản xuất màng, màng co,…