LDPE 2426H

LDPE 2426H

– Chỉ số MI: 1.9

– Xuất xứ: Thái Lan

– Hãng sản xuất: PTT

– Ứng dụng: sản xuất màng, túi,…