Hạt nhựa nguyên sinh

Hạt nhựa nguyên sinh thường có màu trắng tự nhiên và nhựa này không pha lẫn tạp chất & phụ gia. Một số loại hạt nhựa nguyên sinh Tiến Thịnh cung cấp như: 𝗛𝗗𝗣𝗘, 𝗟𝗟𝗗𝗣𝗘, 𝗟𝗗𝗣𝗘, 𝗣𝗣