Tuyển nhân viên kinh doanh hạt nhựa

Tuyển nhân viên kinh doanh hạt nhựa

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận kế hoạch bán hàng từ BQL hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng được giao hàng...
Đọc tiếp
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÀNH PHẨM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THÀNH PHẨM

Lập kế hoạch và thực hiện chào bán hàng cho các khách hàng đang chăm sóc. Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng. Cập nhật xu hướng giá...
Đọc tiếp
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác