Tuyển nhân viên kinh doanh hạt nhựa

Tuyển nhân viên kinh doanh hạt nhựa

  I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận kế hoạch bán hàng từ BQL hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Lên kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng được giao hàng...
Đọc tiếp
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác