Thị trường PP, PE Châu Phi dự kiến kết thúc năm 2020 với mức tăng

Mức nguồn cung hạn chế dẫn đến mức tăng ba con số ở Kenya
Tại Kenya, một quốc gia tham khảo các thị trường Đông Phi, doanh nghiệp đã thấy các giá chào PP và PE tháng Bảy từ các nhà cung cấp Trung Đông tăng vọt so với các mức trước đó vào tháng Sáu. Tuy nhiên, không có giao dịch nào được xác nhận tại thời điểm viết bài, điều này cho thấy mức độ mới quá cao để hoạt động trên thị trường.

Tháng Sáu kết thúc với các giá chào PP, PE ổn định đến tăng
Các thị trường Kenya đã theo một xu hướng ổn định đến tăng vào tháng SÁu, với giao dịch chủ yếu bị hạn chế do giảm tốc độ hoạt động và hạn chế di chuyển. Mặc dù việc mở lại dần dần các nền kinh tế trên toàn cầu đã củng cố hy vọng cho nhu cầu tốt hơn vào tháng Sáu, nhưng thiệt hại do virus gây ra vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý.

Giá chào tháng Bảy cao hơn cùng với xu hướng tăng toàn cầu
Cùng với xu hướng tăng toàn cầu, các giá chào tháng Bảy đã xuất hiện với mức tăng lớn so với tháng trước ở Kenya. Các giá chào từ một số nhà sản xuất Ả Rập cho thấy mức tăng 60-70 USD/tấn đối với HDPE film, 90-110 USD/tấn đối với LDPE film và 70-90 USD/tấn đối với LLDPE C4 film so với các giá chào trước đó vào tháng Sáu. Giá chào PPH raffia và inj. đã thấy mức tăng tương tự trong tháng trước, tăng khoảng 60-70USD/tấn.

Những thay đổi này đã đưa các mức giá mới nhất lên mức 880-900 USD/tấn đối với HDPE film, 950-990 USD/tấn đối với LDPE film,850-890 USD/tấn đối với LLDPE C4 film và
920-950 USD/tấn đối với PPH film và inj. CIF Kenya, thời hạn 90 ngày.

Thị trường PP, PE Đông Phi tăng trong tháng Bảy nhưng giao dịch vẫn khan hiếm


Doanh nghiệp thấy tăng vọt ban đầu quá cao để làm việc

Hầu hết doanh nghiệp báo cáo rằng họ thấy quy mô tăng không hợp lý, chỉ ra việc thiếu các giao dịch được thực hiện. Tuy nhiên, người bán dường như sẵn sàng cho các cuộc thảo luận về giá, báo hiệu rằng một số giảm giá có thể được giảm giá. Bất cứ mức giá tăng hơn mức tăng vừa phải 40-50 USD/tấn sẽ khó có thể được thông qua tới mức thỏa thuận, một người giao dịch nhận xét. 

Xu hướng tương tự được thấy ở phần còn lại của lục địa
Sự gia tăng mới nhất và phản ứng của doanh nghiệp là tương tự ở các phần khác của lục địa. Ở Tây Phi, doanh nghiệp Nigeria cũng kêu gọi giảm giá trong các giao dịch vì các ưu đãi tháng Bảy ban đầu từ cả nhà cung cấp nội địa và nhập khẩu đã tăng đáng kể. Tại Algeria và Morocco, hai trong số các quốc gia tham khảo về Bắc Phi, người mua hy vọng rằng các giá chào có thể được đàm phán thấp hơn vào cuối tháng.

Kenya áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với việc mở lại
Sự kháng cự chiếm ưu thế giữa những doanh nghiệp phần lớn là do tác động lâu dài của COVID-19 cả về nhu cầu và hoạt động. Kenya tiếp tục chiến đấu với đại dịch khi các ca nhiễm tiếp tục gia tăng đều đặn mỗi ngày. Mặc dù việc chấm dứt trật tự di chuyển đã bị cấm trong và ngoài Nairobi, các quận Mombasa và Mandera đã hết hiệu lực vào ngày 7 tháng Bảy, giờ giới nghiêm từ hoàng hôn đến bình minh kéo dài thêm 30 ngày nữa.