– Chỉ số MI: 2

– Xuất xứ: Qatar

– Hãng sản xuất: Qatofin

– Ứng dụng: sản xuất các loại màng,….