• Mô tả chung:Màng pe cắt khúc (cuộn nhỏ)  là những cuộn màng được cắt ngắn theo yêu nhằm thao tác dễ dàng hơn, thuận tiện hơn 
  • Các khổ thông dụng:50mm, 100mm, 150mm, 200mm
  • Ứng dụng:để đóng gói sản phẩm, bảo vệ hàng hóa khỏi bụi, nước, xâm nhập. Đặc biệt là những sản phẩm có bề mặt tiếp xúc nhỏ .