LDPE RECYCED PLASTIC PARTICLES

Price:Contact us
Category: Recycled plastic particles
Code:LDPE
  • Hạt nhựa tái sinh LDPE có các đặc tính nổi bật như có độ trong suốt, độ dày bóng mịn trên bề mặt, có thể chống thấm nước , nhưng có thể bị ăn mòn theo thời gian do tác động của không khí và các chất oxi hóa bên ngoài môi trường
  • Hạt nhựa tái sinh LDPE có các đặc tính nổi bật như có độ trong suốt, độ dày bóng mịn trên bề mặt, có thể chống thấm nước , nhưng có thể bị ăn mòn theo thời gian do tác động của không khí và các chất oxi hóa bên ngoài môi trường