Mô tả:

  • Chỉ số MI: 2
  • Xuất xứ: Ả Rập Xê Út
  • Hãng sản xuất: SPDC
  • Ứng dụng: dùng thổi túi, sản xuất các loại màng,….