Mô tả:

  • Chỉ số MI: 2.2
  • Xuất xứ: Ả Rập Xê Út
  • Hãng sản xuất: Aramco
  • Ứng dụng: sản xuất các loại màng,….

.