– Chỉ số MI: 11
– Xuất xứ: Thái Lan
– Hãng sản xuất: IRPC
– Công dụng sản xuất: Túi bóng, film, gói thực phẩm…