– Chỉ số MI: 3.4

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng sản xuất: APC

– Công dụng sản xuất:

    • Sợi đơn/sợi nhựa : dây thừng, băng kéo, sợi và vải dệt thô để làm túi đan và vải bạt
    • Ép đùn : ống hút, tấm nhựa mỏng, tấm nhựa công nghiệp