Bao bì tiến thịnh

Address :140/53 Vườn Lài, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Email :ceo@baobitienthinh.com
Phone :0943314813

CÔNG TY CP BAO BÌ NHỰA TIẾN THỊNH

Số 140/53 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
028 2253 8193 / Hotline: 0943 314 831
ceo@baobitienthinh.com
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác
đối tác